Lưu trữ: Tải về

(5)

Bản ngã con người – DD Thich Tri Hue

Download mp3 phap thoai: Ban nga Con Nguoi Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại Bản ngã con người 2019 tại chùa Hưng Phước quận 3. Bản là bổn. Ngã là tôi, ta …
(5)

Tinh cần tinh tấn 2019 DD Thich Tri Hue

Download mp3 phap thoai: Tinh can tinh tan 2019 Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại Tinh cần tinh tấn 2019 tại chùa Thiên Chánh. Kinh Tăng Chi Bộ, chương một pháp phẩm …
(5)

Làng con có Chùa 2019 – Thay Thich Tri Hue

Download mp3 phap thoai: Lang con co chua 2019 Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại Làng con có Chùa tại chùa Hoa Tiên. vì ở đâu có ngôi chùa thì ở …
(5)

Con tìm hiểu Phật 2019 – Thay Thich Tri Hue

Download mp3 phap thoai: Con tim hieu Phat 2019 Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại Con tìm hiểu Phật tại chùa Thẳng Quang tỉnh Hưng Yên trong khóa tu mùa hè 2019 …