Tu là trở về với Phật (Phần 2) – Đại đức Thích Trí Huệ mp3 2017

Thuộc chuyên mục tải về
Đã tải về335
Ngày tạo27 Tháng Tư, 2017
Ngày cập nhật27 Tháng Tư, 2017

Mp3 thuyết pháp 2017 thầy Thích Trí Huệ

tu la tro ve voi phat thich tri hue mp3Bài thuyết Phật pháp chủ đề: Tu là trở về với Phật giảng bởi  thầy Thích Trí Huệ tại Tịnh Thất Hạnh Nguyên Nhân ngày vía đức Phật A Di Đà

Trong cuộc đời của một vị tu tập (thánh nhân - Chư Phật, Bồ Tát) ít nhất có một ngày quan trọng và nhiều nhất là 4 ngày quan trọng.

  1. Ngày mới sanh ra - Đản sanh
  2. Ngày đi tu - Xuất gia
  3. Ngày thành đạo - Đánh dấu cuộc chuyển hóa từ Mê sang Ngộ, từ Vô Minh sang Trí Tuệ, từ Ràng buộc sang Giải Thoát
  4. Từ bỏ xác thân - Niết bàn

Đặc biệt Đức Phật Thích Ca Mô Ni có đủ 4 ngày vì ngài có trong lịch sử nhân loại.

Tải về