Sử Dụng Thời Gian – Thuyết pháp Thích Thiện Xuân 2017

Thuộc chuyên mục tải về
Đã tải về382
Ngày tạo29 Tháng Năm, 2017
Ngày cập nhật26 Tháng Mười Hai, 2017

Thuyết pháp Thầy Thích Thiện Xuân tại Đài Loan năm 2017

Sử Dụng Thời Gian - Thuyết pháp Thích Thiện Xuân 2017 1Thuyết giảng Phật pháp đề tài: Sử Dụng Thời Gian bởi thầy Thích Thiện Xuân tại Đài Loan. Xem lại video buổi pháp thoại

Tải về