Sống đúng theo Hoàn Cảnh – Thay Thich Phap Hoa vd

Thuộc chuyên mục tải về
Đã tải về463
Ngày tạo3 Tháng Bảy, 2019
Ngày cập nhật3 Tháng Bảy, 2019

Download mp3: Song dung theo hoan canh

song dung theo hoan canh (thay thich phap hoa vd)Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Sống đúng theo Hoàn Cảnh

Chúng ta làm đúng mức chứ chúng ta không phung phí thì không có lỗi. Trước khi Phật mất Phật dặn 4 điều: Cái gì tôi chưa nói, tôi chưa ngăn cấm nhưng sau này ở nơi quý vị sống, điều đó không nên làm thì quý vị không nên làm. Điều gì mà tôi không ngăn cấm mà trong tương lai người ta ngăn cấm quý vị cũng phải làm theo. Cho nên, những điều ngài nói phù hợp với thời điểm của ngài.

➤ Tải mp3 nút DOWNLOAD bên dưới

➤ Xem Video Phát lại: Sống đúng theo Hoàn Cảnh

Tải về
Đánh giá nhanh
  • (5)
    Âm thanh và Nội dung
5