Nhạc chú Án Ma Ni Bát Ni Hồng | chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát

Thuộc chuyên mục tải về
Đã tải về623
Ngày tạo7 Tháng Mười Một, 2016
Ngày cập nhật7 Tháng Mười Một, 2016

Mp3 tụng kinh nhạc Phật giáo Tây Tạng

Có thể dịch câu này là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hum. Theo âm Hán Việt, câu này được đọc là Úm ma ni bát ni hồng hoặc Án ma ni bát mê hồng.

tai mp3 nhạc tung kinh an ma ni bat di hongOm Mani Padme Hum (Án Ma Ni Bát Di Hồnglà một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn tức là Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ. Chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết bàn vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy sáu âm tiết của thần chú này cũng được xem là tương ưng với sáu cõi tái sinh của dục giới (Hữu luân, Tam giới).

Tải về