Luân hồi và nhân quả báo ứng

Thuộc chuyên mục tải về
Đã tải về1997
Ngày tạo8 Tháng Tư, 2017
Ngày cập nhật8 Tháng Tư, 2017

Tải mp3 Kinh Phật về nhân quả 3 đời

mp3 bai giang nhan qua bao ung

Đề tài: Luân Hồi & Nhân Quả Báo Ứng

Nghe xong bạn sẽ hiểu:
– Luân hồi là gì?
– Nhân quả báo ứng

Xem tiếp các bài giảng kinh khác tại: KINH TỤNG

Tải về