Thẻ: Thầy Thích Trí Huệ giảng Kinh Phật

(5)

Muốn tu chứng đắc – DD Thich Tri Hue 2019

Download mp3 phap thoai: Muon tu chung dac Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại Muốn tu chứng đắc  chùa Minh Hiệp, Suối Cát, Đồng Nai trong khóa tu An Lạc Một Ngày …
(5)

Tu tập một ngày – DD Thich Tri Hue 2019

Download mp3 phap thoai: Tu tap mot ngay Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại Tu tập một ngày tại đạo tràng chùa Giác Huệ, Trần Xuân Soạn, quận 7 nhân khóa …