Thẻ: Tải mp3 thuyết pháp mới nhất thầy thích pháp hòa canada

(5)

Co 3 loai con – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Co 3 loai con Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Có 3 loại con. Con có 3 loại: Liệt sanh, ưu sanh và tùy sanh ➤ Tải mp3 …
(5)

Nhiếp Thọ – Thay thich phap hoa giang 4 2019

Download mp3: Nhiep tho Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Nhiếp Thọ tại chùa Từ Tâm Tacoma. Ở Phương Tây thế giới an lành, nay con xin phát nguyện vãng sanh. …
(5)

Biết Lo – Thay Thich Phap Hoa tvtt 2019

Download mp3: Biet lo Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại chủ đề Biết Lo tại Tu Viện Tây Thiên Westlock, Canada trong khóa tu mùa xuân 4 ngày ➤ Tải mp3 nút …