Thẻ: Phật học phổ thông

(5)

Co 3 loai con – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Co 3 loai con Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Có 3 loại con. Con có 3 loại: Liệt sanh, ưu sanh và tùy sanh ➤ Tải mp3 …