Thẻ: Phật học phổ thông

(5)

Hộ trì cho nhau – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Ho tri cho nhau Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Hộ trì cho nhau tại chùa Phổ Quang, Úc Châu ➤ Tải mp3 nút DOWNLOAD bên dưới …
(5)

Bổn Nghiệp Sadi – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Bon nghiep Sadi Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Bổn Nghiệp Sadi tại Tu Viện Huyền Quang, Texas ➤ Tải mp3 nút DOWNLOAD bên dưới ➤ Xem …