Category: Thích Trí Huệ

(5)

Xin đừng vô ơn – Thay Thich Tri Hue 2019

Download mp3 phap thoai: Xin dung Vo On Trại Hè Tuổi Trẻ Phật Giáo lần 1, chủ đề: Hương Sen Đồng Khởi tại Bạch Vân Ni Tự thầy Thích Trí Huệ chia …
(5)

Tu Sao Mau Chứng – Thay Thich Tri Hue 2019

Download mp3 phap thoai: Tu sao Mau Chung Khóa tu một ngày tại chùa Long Hòa thị trấn Trà Cú thầy Thích Trí Huệ chia sẻ pháp thoại Tu Sao Mau Chứng ➤ …