Category: Thích Thiện Tuệ

(4.75)

Lòng Người – Thay Thich Thien Tue 2019

Thuyet phap mp3: Long nguoi Pháp thoại về Lòng Người do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Hương Sơn, TP Đà Nẵng trong Khóa tu niệm Phật lần thứ 51 …