Category: Thích Thiện Tuệ

(5)

Trời thương – DD Thich Thien Tue 2019

Thuyet phap mp3: Troi thuong Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng pháp thoại Trời thương tại chùa Hòa Tiên, Tp Đà Nẵng, ngày 16-07-2019 ➤ Tải mp3 bài giảng nút DOWNLOAD …