Category: Thích Thiện Thuận

(5)

Vì cái gì – Thuyết pháp Thích Thiện Thuận 2017

Thuyết Phật pháp mới 2017 thầy Thích Thiện Thuận   Người giảng: thầy Thích Thiện Thuận với chủ đề: Vì Cái Gì tại chùa Phật Học Xá Lợi Bà Huyện Thanh Quan quận 3 ngày 25-6-2017 …