Category: Thích Thiện Thuận

(5)

Con đây Mẹ à – mp3 Thích Thiện Thuận

Giảng pháp thoại Con đây Mẹ à bởi thầy Thích Thiện Thuận tại đạo tràng chùa Bửu Tháp, Biên Hòa  – Đồng Nai ➤ Xem videp clip bài giảng Con đây Mẹ à …
(5)

Mưu Sinh – Thuyết pháp Thích Thiện Thuận

Thuyết Phật pháp bởi thầy Thích Thiện Thuận Giảng pháp thoại: Mưu Sinh bởi thầy Thích Thiện Thuận tại đạo tràng niệm Phật chùa Thiên Tôn 2 phường Cát Lát quận 12. Xem …
(5)

Vì cái gì – Thuyết pháp Thích Thiện Thuận 2017

Thuyết Phật pháp mới 2017 thầy Thích Thiện Thuận   Người giảng: thầy Thích Thiện Thuận với chủ đề: Vì Cái Gì tại chùa Phật Học Xá Lợi Bà Huyện Thanh Quan quận 3 ngày 25-6-2017 …