Category: Thích Thiện Thuận

(5)

Con đây Mẹ à – mp3 Thích Thiện Thuận

Giảng pháp thoại Con đây Mẹ à bởi thầy Thích Thiện Thuận tại đạo tràng chùa Bửu Tháp, Biên Hòa  – Đồng Nai ➤ Xem videp clip bài giảng Con đây Mẹ à …
(5)

Mưu Sinh – Thuyết pháp Thích Thiện Thuận

Thuyết Phật pháp bởi thầy Thích Thiện Thuận Giảng pháp thoại: Mưu Sinh bởi thầy Thích Thiện Thuận tại đạo tràng niệm Phật chùa Thiên Tôn 2 phường Cát Lát quận 12. Xem …