Category: Thích Thiện Thuận

(5)

Tăng pháp yết ma – Thay Thien Thuan 2019

Download mp3 phap thoai Tang phap yet ma Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng Tăng pháp yết ma  Trường hạ chùa Tòng Lâm, BR – Vũng Tàu. Tâm niệm yết ma là tự mình …
(5)

Trường hạ an cư 2019 – Thich Thien Thuan

Download mp3 phap thoai Truong ha an cu 2019 Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng  Trường hạ an cư tại trường hạ Liên Trì Tp Vũng Tàu. Đây là truyền tống ngàn đời …
(5)

Đỗ thừa – Thầy Thích Thiện Thuận 2019

Download mp3 phap thoai Do thua Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng Đỗ thừa tại chùa Nghĩa Phú Phú Yên. Đổ thừa thể hiện tinh thần yếu đuối của con người ➤ Tải …