Category: Thích Tâm Nguyên

(4.9)

Lượm – Thay Thich Tam Nguyen giang

Thuyết Phật pháp mp3: Luom Bài pháp chủ đề Lượm được chia sẻ bởi thầy Thích Tâm Nguyên trong Khóa tu mùa hè chùa Ngọc Anh, tỉnh Thừa Thiên Huế ➤ Tải …