Category: Thích Pháp Hòa

(5)

Nhận Diện Phước – Thầy Pháp Hòa 2019

Download mp3 Nhan dien phuoc Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại chủ đề Nhận Diện Phước tại Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada. Trong cuộc sống ít khi chúng ta nhận …
(5)

Bị Oan Ức – Thầy Thích Pháp Hòa

Download mp3 van dap Bi Oan Uc Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại chủ đề Bị Oan Ức tại Canada. Nếu mình không làm gì sai mà bị người vu oan rồi lan …
(5)

Y nghia cua Bon Tri – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3 Y nghia cua Bon Tri Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ bài giảng vấn đáp Ý nghĩa của Bốn Trí tại Happy Reception Melbourne, Úc ➤ Tải mp3 nút …
(5)

Nhat xien de – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3 Nhat xien de Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ pháp thoại vấn đáp Nhất Xiển Đềtrong Kinh Đại Bát niết bàn tại thành phố Sydney, Úc Châu ➤ Tải …