Category: Thích Pháp Hòa

(5)

Như Lai Bát Tướng 1 – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Nhu lai bat tuong 1 Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Như Lai Bát Tướng tại Tu Viện Huyền Quang thành phốRoyse, TX ➤ Tải mp3 nút DOWNLOAD …
(5)

Vong tuong la sao – Thay Thich Phap Hoa giang

Download mp3 van dap: Vong tuong la sao Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại vấn đáp Vọng Tưởng là sao. Nếu làm một việc tốt mà nghĩ làm vậy sẽ gây …