Category: Thích Pháp Hòa

(5)

Nhiếp Thọ – Thay thich phap hoa giang 4 2019

Download mp3: Nhiep tho Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Nhiếp Thọ tại chùa Từ Tâm Tacoma. Ở Phương Tây thế giới an lành, nay con xin phát nguyện vãng sanh. …
(5)

Biết Lo – Thay Thich Phap Hoa tvtt 2019

Download mp3: Biet lo Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại chủ đề Biết Lo tại Tu Viện Tây Thiên Westlock, Canada trong khóa tu mùa xuân 4 ngày ➤ Tải mp3 nút …
(5)

Như Lai Bát Tướng 1 – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Nhu lai bat tuong 1 Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Như Lai Bát Tướng tại Tu Viện Huyền Quang thành phốRoyse, TX ➤ Tải mp3 nút DOWNLOAD …