Category: Thích Pháp Hòa

(5)

Hộ trì cho nhau – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Ho tri cho nhau Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Hộ trì cho nhau tại chùa Phổ Quang, Úc Châu ➤ Tải mp3 nút DOWNLOAD bên dưới …
(5)

Bổn Nghiệp Sadi – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Bon nghiep Sadi Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Bổn Nghiệp Sadi tại Tu Viện Huyền Quang, Texas ➤ Tải mp3 nút DOWNLOAD bên dưới ➤ Xem …
(5)

Co 3 loai con – Thay Thich Phap Hoa

Download mp3: Co 3 loai con Thầy Thích Pháp Hòa giảng pháp thoại Có 3 loại con. Con có 3 loại: Liệt sanh, ưu sanh và tùy sanh ➤ Tải mp3 …