Category: Thích Nhật Từ

(5)

Van dap phat phap ngay 19-01-2019 TT Thich Nhat Tu

Download mp3 Van dap phat phap ngay 19-01-2019 Thầy Thích Nhật Từ giảng vấn đáp Phật pháp ngày 19-01-2019 tại trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Bến Tre, Chùa Viên Minh ➤ Tải …
(5)

Van dap phat hoc 2019 tai truong tcph da nang

Van dap phat hoc 2019 tai da nang Chia sẻ Phật học bởi thầy Thích Nhật Từ qua buổi Vấn đáp Phật học tại chùa Đạo Nguyên,  Quảng Nam vào ngày …