Category: Thích Giác Hạnh

(5)

Thân đâu tâm đó – HT Thích Giác Hạnh

Thuyết Phật pháp Hòa Thượng Thích Giác Hạnh Nghe thuyết Phật pháp bởi  thầy Thích Giác Hạnh qua đề tài: Thân đâu tâm đó tại chùa Hoằng Pháp Hóc Môn, TPHCM Xem lại …