Category: Thích Chân Tính

(5)

Tu Liều Mạng, mp3 thầy Thích Chân Tính

MP3 Thuyết Pháp Mới chùa Hoằng Pháp với chủ đề: Tu Liều Mạng được thuyết giảng bởi  thầy Thích Chân Tính  tại Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn nhân khóa …
(5)

Vui buồn mùa xuân – Mp3 Thích Chân Tính

Mp3 thuyết pháp mới thầy Thích Chân Tính Tải mp3 bài giảng thuyết pháp Vui buồn mùa xuân của thầy TT Thích Chân Tính thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp. XEM PHÁP THOẠI …